IDentifio on palvellut menestyksekkäästi työnohjaajia, organisaatioita ja työyhteisöjä.

IMG_8761

Kristiina Keppo
vammaisten palvelualuejohtaja / Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

“Olen hyödyntänyt ID Valmennuksen lähestymistapaa kehittämispäivissä, vaikeiden tilanteiden purkamista valmennuksen elementtien avulla ja käyttänyt työidentiteetti-mallin sisältöjä henkilöstön oppimisen tukena.

Ytimenä on se, että olen oppinut ymmärtämään henkilöstön identiteettien yksilöllisyyttä ja myös niiden vaikutuksia työhön.”

Mikä on ID Valmentaja®?

ID Valmentajana osaat hyödyntää työidentiteettejä ja työpaikan toimijuutta vahvistavia menetelmiä
ihmisten ja yhteisöjen valmennuksessa. ID Valmentaja® on ihmislähtöinen työn ja työpaikkojen uudistaja.

Marita Loukiainen
toiminnanjohtaja / Kokkolan ensi- ja turvakoti ry

“Olen ymmärtänyt uudella tavalla jatkuvan oppimisen tukemisen osana johtamistyötäni ja koko organisaation kehittymistä.

Minulle toimijuus avautuu ammatti-identiteetin vahvistumisena, jossa identiteettityöllä on merkittävä osuus.

ID Valmentajakoulutus on myös vahvistanut omaa johtajaidentiteettiäni.”

Kuka voi opiskella ID Valmentajaksi?

Koulutus sopii sinulle, jolla on rohkeutta kohdata toinen ihminen. Olet kiinnostunut ihmislähtöisen työelämän kehittämisestä. Sinulla on syvällinen asenne valmentamiseen. Arvostat jokaista ihmistä ainutlaatuisena yksilönä. Sinulla on jo työelämäkokemusta, motivaatiota valmentamiseen sekä kykyä ymmärtää, miten erilaiset ammatilliset identiteetit ovat muodostuneet ihmisten osaamisten ja kokemusten pohjalta.

ID Valmentaja® -koulutus on erinomainen lisä mm. esimiestyön taitojen syventämiseen, HR- ja viestintätehtävissä toimiville, sekä työterveyshuollon asiantuntijoille.

ID Valmentaja® -koulutuksesta on tiivistetty toteutus työnohjaajille. ID Valmentaja -koulutus syventää ja päivittää ohjausosaamista ja avaa vaikuttavan menetelmäpankin työnohjaajalle.

ID Valmentajan taustakoulutus ja -kokemus voi olla hyvin monialaista. Erilaisiin sisäisiin ja ulkoisiin
kehittämistehtäviin työidentiteettivalmentajuus antaa uudenlaisen työkalupakin, jonka avulla työelämän
muutoksia voidaan lähestyä vahvistamalla ihmisen henkilökohtaista voimapotentiaalia.

Linda Mattila
osastonhoitaja / Pirkanmaan hyvinvointialue, Tays

“Näen johtajuuden talona, jonka katto on henkilöstö, joka tarvitsee tukevat seinät ja vahvan perustan pystyäkseen toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla säässä kuin säässä.

Johtajuuteni talon rakentamiseen sain vahvoja eväitä. Työidentiteettivalmentajakoulutus vahvisti myös omaa johtajuuttani, kun sain asiantuntijan ohjauksessa työstää omaa identiteettiäni ja taustalla vaikuttavia ilmiöitä. “

Miten koulutus toteutetaan?

Seuraavat koulutukset (15 op ja 10-12 op)  alkavat syksyllä 2023. Koulutuksen kontaktipäivät ovat osittain verkkokoulutuksena, osittain Tampereella, paikka ilmoitetaan myöhemmin. Koulutuksen aikana käytössä on verkkopohjainen työtila.

Lisäksi opiskellaan verkossa sekä itsenäisesti että pienryhmissä. Opintoihin kuuluu myös oman työn kehittämisen prosessi.

Opiskelijat saavat monipuolisen osaamisen sekä
käytännön kokemusta yksilöllisten työelämän muutosprosessien ohjaamisesta.

Marko Häkkinen 
ohjelmistoinsinööri

“ID Valmentaja -koulutus oli osallistajaa voimauttavaa, edisti kommunikoinnin ja puheeksiottamisen taitoja, sekä avasi myös mitä on psykologinen turvallisuus.

Antoi ymmärrystä ja välineitä kohdata työelämässä jokainen omana persoonana.”

Tutustu lisää

Työidentiteettivalmentaja -koulutus laajuudeltaan 10-12 op on tarkoitettu syventäviksi opinnoiksi jo valmistuneille työnohjaajille. Oppimiskokonaisuuden suorittanut työnohjaaja voi hakea rekisteröityä ID Valmentaja® nimikettä. 

Yleinen ID Valmentaja koulutus on laajuudeltaan 15 op ja se on tarkoitettu tiimivastaaville, lähijohtajille,
HR- tehtävissä toimiville, työterveyshuollon tai valmennuksen asiantuntijoille.

Toteutamme molemmat ryhmät syksyllä 2023 yhtä aikaa.

Koulutuksen hinta:

Laajuus 12 op:
1 950 € (+ alv 24 %).

Laajuus 15 op:
2 600 € (+ alv 24 %)

Maksun voi suorittaa 1-3 erässä.

ID Valmentaja® on ID Mahlakaarto oy:n kehittämä, rekisteröity tuotemerkki. Koulutetuilla valmentajilla on oikeus käyttää tuotemerkkiä.
ID Mahlakaarto oy on IDentifion sisaryritys.