Työnohjaajalle

Työnohjaus on uudistumassa.
IDentifio tarjoaa modernin ja laadukkaan työnohjauksen työskentelyareenan.

Uudenlaisen lähestymistavan työnohjaukseen.

Verkoston ja väylän innovatiiviseen palvelupolkuun.

Työidentiteettiin perustuvaa työnohjausta verkossa.

Syventävää osaamista ja ainutlaatuisia menetelmiä etäohjaukseen.

IDentifio-palvelun käyttö

Saat palvelun omaan ohjauskäyttöön vuosi- tai kuukausilisenssillä.

 

Lisenssimaksu sisältää: 

Kolme digitaalista palvelukanavaa: ID Tuki nopeaan tukeen, ID Suunta valmennukselliseen ohjaukseen sekä ID Tila ryhmätyöskentelyyn. 

Sähköisen ajanvaraus- ja laskutusjärjestelmän.

Oman videohuoneen verkkovälitteisiin tapaamisiin.

Lisäksi palveluun voidaan liittää ID Mosaic™ sähköinen aineisto- ja tehtävävarasto. 

Työnohjaajana saat

Klikkaamalla kuvaa näet sen isompana.

• IDentifio palvelun käyttöösi kaikissa asiakaskontakteissasi ja asiakasorganisaatioiden yhteistyössä.

• Kattavan valmennuksen identiteettilähtöiseen ajatteluun ja työotteeseen.

• Selkeän rungon ohjaus- ja työskentelypolullesi sekä sähköiset työvälineet, ajanvaraussovelluksen ja jatkuvasti kehittyvän materiaalipankin.

• Ammatillisen kehittämisverkoston ja oman työhyvinvoinnin tuen. 

• Näköalapaikan verkkovälitteisen valmentavan työnohjauksen muotoiluun ja kehittymiseen.

Työnohjaaja ID Valmentajana

IDentifio on rakennettu palvelemaan verkostossaan olevia itsenäisiä tai organisaatiossa toimivia työnohjaajia.  Jotta varmistamme laadun ja vaikuttavuuden IDentifiota käyttävät ohjaajat ovat aina myös koulutettuja ID Valmentajia®.

Työskentely perustuu työidentiteetti- ja toimijuustutkimuksen viitekehykseen, jossa käytetään ID menetelmiä ja näkökulmia. IDentifion käytössä on mahdollista soveltaa laajasti erilaisia osaamisalueita ja käyttöteorioita, joten se ohjaa luovaan oman työnohjaajuuden ammatilliseen muotoiluun.

Ohjaus lähtee aina asiakkaan itseohjautuvalla valmistautumisella verkossa. Työnohjaaja jäsentää työskentelyn suuntaa yhdessä asiakkaan kanssa työidentiteetti-ikkunan avulla. Käsittelyä tukevat erilaiset visuaaliset työkalut, sähköiset materiaalit ja kyselypolut.

Tule mukaan seuraavaan ID Valmentaja -koulutukseen!

IDentifion perustana identiteettiajattelu

Työidentiteetin kehittäminen on ihmisen voimavarojen ja vahvuuksien tukemista.  Työidentiteetin neljä osa-aluetta kuvaavat ihmisen ja hänen työnsä välistä suhdetta sekä niiden välisiä voimia.

Osa-alueiden kehittäminen luo työhön itsenäisyyttä ja rohkeutta, henkilökohtaisen identiteetin vahvistumista lisäten hyvinvointia ja ammatillista tietoisuutta.

Työn mielekkyys ja merkityksellisyys avautuu identiteettityön kautta. Toimijuuden vahvistuminen mahdollistaa uudenlaisen työidentiteettineuvottelun, vaikuttamisen ja oman työn kehittämisten