Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi nähdä tätä sisältöä.

Perusta

Viaton, Orpo, Soturi ja Huolenpitäjä ovat neljä elämämme ensimmäistä arkkityyppiä. Me kaikki harjoittelemme näitä ensimmäisen kerran lapsuutemme aikana. Ne muodostavat egon keskeisen olemuksen perustan. Nämä arkkityyppiset roolit ovat kulkeneet pisimpään elämässämme ja vaikuttavat kokemuksiimme itsestämme vahvasti. Näiden arkkityyppien kehitystehtävä on antaa ihmiselle riittävästi optimismia ja luottamusta, rohkeutta ja kykyä puolustaa itseä ja toisia, empatiaa ja kykyä toisista huolehtimiseen sekä kykyä ymmärtää kärsimystä ja arvostaa itseä. Kaikki nämä puolet kehittyvät myös läpi elämän ja luovat kasvualustan monella tapaa itsemme toteuttamiselle.

Nämä perusroolit ovat usein myös niitä rooleja, joiden juuttumat tuottavat usein hankaluuksia yksityiselämän ja työelämän näyttämöillä. Jos sinulla on vaikkapa ylikehittynyt Soturi, saatat olla huomaamattasi ”sotaisa” kilpailija elämässäsi ja työssäsi. Sinulle on tärkeämpää voittaminen ja kilpailu toisten kanssa kuin saada hyvä tulos aikaan. Näiden perusarkkityyppien kehittyminen tai muuttuminen vaatii paljon harjoittelemista, koska niiden piirteet ovat usein hyvin voimakkaasti kiinnittyneet tapaamme olla olemassa.

Uudistuminen

Uudistumisen arkkityypit edustavat itsensä toteuttamisen ja itselle merkityksellisten asioiden löytymistä oman kehityksen ja uudistumisen ankkuriksi. Näiden arkkityyppien kokonaisuutta kutsutaan ”Sieluksi” kuvaamaan syvällistä yhteyttä itseen ja kaikkeen siihen, minkä ihminen kokee itselleen arvokkaana ja merkityksellisenä. Etsijä, Rakastaja, Tuhoaja ja Luoja ovat myös muutoksen arkkityyppejä. Ne aktivoituvat elämän erilaisissa muutostilanteissa. Niiden tehtävänä on myös auttaa tekemään valintoja, käymään läpi tilanteita, jossa on luovuttava jostakin vanhasta ja siirryttävä uuteen sekä toteuttamaan myös käytännössä uusia asioita.

Eheys

Eheyden arkkityypit, Hallitsija, Maagikko, Viisas ja Narri, edustavat identiteetin eheyttäviä puolia, jotka koostavat meitä ja tekevät mahdolliseksi rakentaa mielekästä ja tasapainoista elämää. Ne edustavat kykyä ottaa vastuuta ja valtaa, käyttää intuitiota voimavarana, omata suhteellisuudentajua ja neutraalisuutta sekä kykyä nauttia ja kokea iloa.

Näiden arkkityyppien voima on mm. johtajaidentiteetin keskeisiä voimavaroja. Tätä voimaa tarvitaan esimerkiksi lapsuuden arkkityyppien negaatioiden johtamisessa.