Uudenlaista valmentavaa työnohjausta.

Tule kehitysmatkalle. Uudistu työssäsi, kehity

TESTISIVU

IDentifio on palvelu, jossa työntekijä saa työnohjausta tai valmennusta verkossa nopeasti oman kehittymisensä ja uudistumisensa tueksi. 

Palvelu yhdistää työidentiteettivalmennuksen verkkovälitteiseen työnohjaukseen ja ID valmennukseen sekä tarjoaa ohjaajien verkoston saataville. Jokainen oman työn ja ammatillisuuden haasteiden kanssa kamppaileva saa nopeasti ammattitaitoista apua. Palvelu tukee itseohjautuvuuden lisääntymistä.

Ihmisen tarina kulkee jatkuvasti mukana, myös työssä. Tämän palvelun kohteena on identiteetin vahvuuksien tunnistaminen, hyvinvointi ja ammatillisen kehittymisen tukeminen.

IDentifio palvelee sinua työssäsi ja henkilökohtaisen hyvinvointisi kysymyksissä. 

Sinun tarina kulkee jatkuvasti mukana, myös työssä.  Se näyttäytyy työssä neljän ikkunan kautta: omat vahvuudet ja haasteet, oma ammattiosaaminen, liittyminen muihin ihmisiin sekä liittyminen organisaatioon.

Tämän palvelun kohteena on identiteettisi vahvuuksien tunnistaminen ja työidentiteettisi kehittymisen tukeminen. Myös silloin, kun elämä haavoittaa ja tarvitset tukea. Saat ohjausta nopeasti ja luotettavasti , kun tarvitset henkilökohtaista keskustelu- ja ohjausaikaa. 

Työnohjaajalle ja ID valmentajalle IDentifio on uusi tapa toteuttaa omaa työtään. Organisaatioille IDentifio tarjoaa tutkitusti vaikuttavan viitekehyksen sekä innovatiiviset työskentelymenetelmät henkilöstön kehittymisen tueksi. 

IDentifio tarjoaa ohjaajalle ammatillisen yhteisön, tutkitusti vaikuttavan viitekehyksen sekä innovatiiviset työskentelymenetelmät asiakkaidesi kehittymiseen. Identifio on myös ajanvarausjärjestelmä verkossa

Tällä palvelulla tavoitat meidät, ammattitaitoiset ja kokeneet työnohjaajat ja sparrarit. Olemme erikoistuneet tukemaan työidentiteettiäsi ja toimijuuttasi uudella tavalla, ID Valmennuksen keinoin.

Olemme läsnä sinua varten ja saat ohjausta nopeasti ja luotettavasti. Olemme valmiina kuulemaan sinua ja tukemaan edistymistäsi.

IDentifio tarjoaa sinulle:

-nopeasti apua ja neuvoja haasteellisiin tilanteisiin

– voimaa ja tukea jaksamiseesi

– tilaa rauhoittua ja jäsennellä kokemaasi

– rohkaisua, oivalluksia ja parempaa itsetuntemusta

Työidentiteettiajattelu perustuu näkemykseen ihmisen voimavarojen ja vahvuuksien  tukemisen tärkeydestä. Työidentiteettisi neljä osa-aluetta kuvaavat sinun ja työsi välistä suhdetta sekä niiden välisiä voimia. 

Saat työhösi itsenäisyyttä ja rohkeutta, kun kehität henkilökohtaista identiteettiäsi ja hyvinvointiasi sekä ammatillista osaamistasi.

Koet työssäsi sitoutumista ja mielekkyyttä, kun vahvistat taitoja ja osaamistasi työpaikan ihmissuhteissa sekä tarkastelet suhdettasi oman työrooliisi. 

Voidaksesi työssäsi hyvin tarvitset kaikkia näitä voimia. 

Mitä identiteettityöllä tarkoitetaan? 

Mitä merkitsee toimijuus?

www.mahlakaarto.fi
ID Mahlakaarto Oy
info@mahlakaarto.fi
+358 40 571 9260
Postiosoite: Kauppakatu 14 B 11
33210 Tamperea
Palvelun sisältö on tarkoitettu ainoastaan kirjautuneille käyttäjille. Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeudella, sitä ei saa kopioida tai levittää.
Identifio.fi palvelu ei tallenna käyttäjästään minkäänlaisia tietoja.
  • Salme Mahlakaarto -ID valmennuksen kehittäjä/kouluttaja, ID Mahlakaarto Oy
  • Hanna Väinölä –  Palvelumuotoilu  ja käyttöliittymäsuunnittelu
  • Betamies Oy–  Tekninen toteutus
  • Outi – 
  • Soile –