Olemme paketoineet valmiiksi palvelukokonaisuuksia organisaatioille.

Kysy rohkeasti lisää toteutusmahdollisuuksista
ja hinnoittelustamme.

Työidentiteetti-valmennus

Työidentiteettivalmennus

Kenelle?

Yksilöille ja tiimeille.

Mihin tarpeeseen?

Erityisesti yksilöiden kokemiin työidentiteetin haasteisiin. Oman ammatillisuuden, työhyvinvoinnin, jaksamisen sekä työidentiteetin kehittymisen pohdintoihin. Työrooliin ja uraan liittyvissä muutostilanteissa. Työyhteisössä koettujen ongelmatilanteiden ja ihmissuhteiden käsittelyyn. Inhimillisen moninaisuuden kohtaamiseen työpaikoilla.

Työidentiteettivalmennuksen sisällöt rakentuvat tutkituista ja vaikuttavista työidentiteetti-teorioista ja -menetelmistä. Työidentiteettivalmennus kehittää osallistujan itsetuntemusta, työelämän vuorovaikutus- ja kohtaamistaitoja sekä vahvistaa resilienssiä.

Työidentiteettivalmennus voidaan toteuttaa kokonaan verkossa tai yhdistelmänä lähi- ja verkkototeutusta. 

Suosittelemme:

Pienelle tiimille – yksi puolen päivän valmennustapaaminen ryhmässä paikan päällä + kaksi 45 min valmennusta yksilöille verkossa.

Yksilöiden valmennukseen – kolme 45 min valmennustapaamista verkossa välityöskentelyineen.

Muutostuki organisaatioille

Kenelle?

Organisaatiolle tai tiimeille.

Mihin tarpeeseen?

Tilanteisiin, joissa organisaation rakenteet, asiakasprosessit, henkilöstön ammatilliset identiteetit tai työn sisällöt ja toimintatavat muuttuvat. Muutos haastaa henkilöstöä uudistumaan. Organisaatio haluaa edistää monimuotoisuutta sekä toimintakulttuuria, jossa mahdollistuvat tiimihenki, arvostus sekä tuottava työ.

Mitä sisältää?

Prosessi rakentaa organisaatioon toimijuutta sekä työidentiteettiosaamista osallistavien menetelmien avulla. Osa prosessista voidaan toteuttaa verkossa.

Akuutin muutostilanteen käsittelyyn ja edistämiseen suosittelemme:

  • 3 osallistavaa puolen päivän työpajaa lähitapaamisissa. Sisällöt räätälöidään asiakkaan tarpeeseen ja prosessi suunnitellaan yhdessä.
  • Yksilöiden tai pienryhmien valmennustapaamiset IDentifio-alustalla.
  • Itsenäinen välityöskentely IDentifio-alustalla ja ID Mosaic -palvelussa. 

ID Valmentaja organisaatioon

Kenelle?

Esimiehille, HR-henkilöstölle, organisaation kehittäjille sekä työsuojelu- ja luottamushenkilöille. Voidaan toteuttaa myös useamman organisaation yhteisenä valmennuksena.

Mihin tarpeeseen?

ID Valmentaja -koulutus tuo työidentiteettivalmennuksen arjen työkaluksi ja osaksi työpaikan johtamista, henkilöstön kehittämistä sekä yhteisön kehittymistä.

Mitä sisältää?

Valmennusohjelmassa sovelletaan organisaation tarpeiden mukaan ID Valmentaja® –koulutusta (15 op). Toteutus sisältää tyypillisesti 8 opintopäivää sekä edellyttää osallistujan omaa työskentelyä. Valmennus toteutetaan osaksi lähitapaamisena ja osaksi verkossa. Kesto noin 6kk.

Valmennuksessa osallistuja perehtyy identiteettityötä tukevia digitaalisiin työvälineisiin ID Mosaic™ ja IDentifio®. Nämä digitaaliset valmennusalustat ovat osallistujien käytössä valmennuksen ajan 6kk. Tämän jälkeen on mahdollista jatkaa palvelujen käyttöä erillisellä vuosilisenssisopimuksella.

  • Toimijuutta ja työidentiteettiä vahvistava työelämä ja taustateoriat 3 op
  • Oman valmentajaidentiteetin rakentuminen 2 op
  • ID menetelmät ja niiden soveltaminen omassa valmennustyössä 5 op
  • Toimijuuden vahvistuminen organisaatiossa 4 op
  • Oman valmennustyön kehittäminen 1 op