IDentifio on menetelmä, jonka tavoitteena on
vahvistaa työidentiteettiä ja toimijuutta.

Työidentiteetillä tarkoitetaan sitä, miten ihminen toteuttaa itseään työssään. Se kuvaa millainen hänen henkilökohtainen identiteettinsä ja tarinansa on, millainen työrooli hänellä on organisaatiossa, millainen suhde hänellä on työyhteisön jäsenenä ja millaista ammatillista osaamista ja kehittymistä hän omaa ja tavoittelee. Vahva työidentiteetti mahdollistaa hyvää toimijuutta ja hyvinvointia työssä ja elämässä.

Yksilön toimijuus on kykyä vaikuttaa omaan työhönsä, sen kehittämiseen sekä itsensä toteuttamiseen työssä.
Organisaation ja työyhteisön toimijuudella tarkoitetaan toimijuutta mahdollistavaa toimintaympäristöä, jonka ytimessä ovat osallisuus, osallistaminen ja edistymisen tukeminen. 

IDentifion perustana neli-ikkuna

IDentifio perustuu työidentiteetin neli-ikkunaiseen malliin, joka perustuu ihmisen identiteettityön tukemiseen. Tiedämme, että työn ja henkilökohtaisen identiteetin välinen suhde on vastavuoroinen. Työidentiteetin ikkunat edustavat kahta ihmisen perusvoimaa, jotka vaikuttavat hyvinvointiin: kykyä olla riittävän itsenäinen (autonomia) ja kykyä liittyä toisiin (liittyminen). Työidentiteettivalmentautumisen tuella ihminen jäsentää ja kehittää suhdettaan omaan työhönsä.

Valmentaudu työidentiteetissä

Työidentiteettivalmennus tukee sekä yksilöitä että yhteisöjä vahvistamaan omaa toimijuuttaan ja edistämään henkilökohtaisen työidentiteetin vahvistumista. ID Valmentajakoulutus® tarjoaa sekä tiedollisia, taidollisia että henkisiä valmiuksia ohjata kasvun prosesseja sekä ohjausmenetelmiä johtamiseen, valmennukseen ja työnohjaukseen.

Kysy lisää seuraavasta ID Valmentaja -koulutuksesta!