Vaikuttavaa valmennusta digitaalisesti

IDentifio on digitaalinen palvelu ID valmennukseen ja työnohjaukseen. Digitaalisuus ja modernit työkalut ovat tulleet jäädäkseen myös ohjaukseen. Vaikka IDentifio palvelu on avattu 2021, on sen taustalla olevaa osaamista kehitetty jo pitkään yhdessä työnohjaajien, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.  Olemme nyt valmiina kasvuun: Haluamme vaikuttaa ja kasvaa yhteisenä verkostona vahvaksi virraksi, olla avuksi monille ja monien kanssa.

Jokainen on ainutlaatuinen tarina, elämässään ja työssään. Aito hyvinvointi työssä alkaa siitä, kun Ihminen saa omat voimavaransa käyttöön ja voi luoda sellaista merkityksellistä itselleen, joka kannattelee.

Mistä IDentifio sai juurensa

IDentifion taustalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus yksilöiden, työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämistyöstä. Keskeisenä kohteena on ollut aina ihminen, hänen identiteettinsä ja työnsä. IDentifion ytimessä on juuri tämä ihmisen vahvistumisen agenda organisaatioissa sen eri muodoissaan.

IDentifio on osa ID-brändiä, joka on syntynyt Salme Mahlakaarron pitkän kehittämistyön tuloksena (www.idmahlakaarto.fi). Synnytysprosessia ovat vuosien mittaan tukeneet lukuisat asiakkaat ja yhteistyökumppanit vuorokuuntelun kautta.  ID-brändi pohjautuu identiteettilähtöisen työelämän kehittämiseen ja sen tuotteita ja palveluja on koestettu sekä käytännön hankkeissa että tutkimuksellisesti. 

VISIO

IDentifion ytimessä on virtuaalinen kohtaaminen. IDentifio luo ja toteuttaa moderneja ja uudistavia palveluja, jotka auttavat yksilöitä ja yhteisöjä vahvistamaan työidentiteettejä niin, että henkilökohtainen sekä yhteisöllinen toimijuus vahvistuvat. Tavoitteenamme on tuottaa digitaalista palvelua tulevaisuudessa 24/7, mikä mahdollistaa yksilöille ja organisaatioille vahvan kasvun tuen sekä hyvinvoinnin ankkurin.

MISSIO

IDentifio uudistaa työelämää ihmisen henkilökohtaista voimaa vahvistamalla. Missionamme on saattaa ihmiset ja yhteisöt onnistuneeseen tulevaisuuteen lisäten yksilöiden itseohjautuvuutta ja resilienssitaitoja. Näin synnytämme kestävää hyvinvointia työhön ja henkilökohtaiseen elämään.

ARVOT

Läsnäolo

Luotettavuus 

Rohkeus

LÄSNÄOLO

Perustana on asiakkaan yksilöllisyys ja hänen tarinansa ainutlaatuisuus. Asiakas saa oman tarinansa työstämiseen sekä kasvuunsa aitoa ja läsnäolevaa tukea.

LUOTETTAVUUS

Rakennamme asiakkaaseen elävän, vuorovaikutuksellisen ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen. Työtämme rikastuttavat identiteettityötä tukevat ID menetelmät. IDentifion asiakkaat saavat ammattitaitoista, laadullista ja Identiteettityöhön erikoistunutta ohjausta.

ROHKEUS

IDentifio haastaa asiakkaansa löytämään omat voimavaransa ja oivalluksensa. Tuemme yksilöä edistymään rohkeasti ja luovasti omassa työssään sekä toteuttamaan potentiaaliaan.

Keitä me olemme? IDentifion tiimiläiset.

Salme MAhlakaarto

ID Valmentajakouluttaja

FT, THM, PDO, työnohjaaja.

Sisällön kehittäminen, ID Valmennuksen kehittäjä.

+358 40 571 9260

salme@mahlakaarto.fi

Soile Kollanen

Työnohjaaja

KM, lähihoitaja, työnohjaaja (STOry), mindfulness tunnetaitovalmentaja, ID Valmentaja.

Työnohjaajien palveluprosessin kehittäminen.

+358 50 595 5265

soile@loitse.fi

Hanna Väinölä

Palvelumuotoilu

Teollinen muotoilija, taideteollisuusalan artesaani.

Palvelun muotoilu ja käyttöliittymäsuunnittelu.

 

+358 40 013 7943

hanna.vaino@gmail.com

OUTI IHANAINEN-ROKIO

Liiketoiminnan kehitys

FT, valmentaja, konsultti

+358 40 500 8481

outi.ihanainen@growthsetters.com

BETAMIES OY

Tekninen toteutus

+358 50 366 4476